MUDr. Martin Griger, PhD., FIPP

špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Martin Griger, PhD., FIPP, je atestovaný anestéziológ, intenzívista a špecialista na liečbu bolesti vykonávanú pod röntgenologickou a ultrazvukovou kontrolou. Rozsiahle skúsenosti v odbore intervenčnej algeziológie nadobudol počas svojej niekoľkoročnej klinickej praxe v Írsku. Od roku 2015 je vedúcim lekárom špecializovanej ambulancie liečby bolesti EuroPainClinics v Bratislave.

MUDr. Griger je druhým slovenským lekárom – držitel’om prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udelovanej svetovou organizáciou World Institut of Pain (WIP) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti. Certifkácia je potvrdením profesijnej kompetencie lekára vo výkonne miniinvazívnych a endoskopických techník pri liečbe chrbta a opravňuje k ich výkonu po celom svete.

Viac informácií o FIPP a WIP nájdete tu

Členstvo:

  • Spine Intervention Society {SIS}
  • Slovenská lekárska komora
  • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, sekce intervenční algeziologie
  • European Society of Regional Anesthesia (ESRA)

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

  • Onkologický inštitút sv. Alžbety, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského, lekárska fakulta
  • Mercy University Hospital, Irsko
  • Cavan General Hospital, Irsko
  • Nemocnice Panny Marie Lurdské, Irsko
  • Fakultná nemocnica Ružinov, Slovenská republika

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia