MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD.

Medicínsky riaditeľ EPC Health Invest SE,
špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditel‘ siete pracovísk EuroPainClinics, je popredný európsky špecialista na miniinvazivnú a endoskopickú liečbu chrbta certifikovaný vo Švédsku, Vel’kej Británii, na Slovensku a v Česku. MUDr. Rapčan dlhodobo udržiava trend zavádzania inovatívnych liečebných metód a techník, špeciálnych metodík a najnovších medicínskych prístrojových technológií do klinickej praxe všetkých pracovísk EuroPainClinics. Ako odborný garant liečebných výkonov sa aktívne podieľa na vytváraní vízie a stratégie EuroPainClinics. Aktívne sa podieľa na tvorbe renomé EuroPainClinics na národnej aj medzinárodnej úrovni. Od roku 2016 je menovaný do prestížne pozície FIPP Examiner – examinátor medzinárodných skúšok FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) svetovej organizácie World Institut of Pain. Od mája 2019 je menovaný členom elitného Poradného výbora medzinárodného edukačného portálu pre lekárov PainCast.

VZDELANIE A KARIÉRA

Lekárska kariéra MUDr. Róberta Rapčana je spojená s jeho dlhoročným pôsobením vo významných európskych zdravotníckych pracoviskách, kde pôsobil vo viacerých kľúčových pozíciách. Svojimi odbornými vedomosťami sa významnou mierou neustále podieľa na rozvoji odboru algeziológie a intervenčnej liečby bolesti. Mimo svojho pôsobenia v EuroPainClinics® pôsobil MUDr. Rapčan viac ako 16 rokov vo Švédsku, hlavne v univerzitnej nemocnici v Umea. V roku 2005 až 2010 pôsobil ako vedúci lekár anesteziológie a intervenčnej liečby bolesti v United Kingdom Specialist Hospitals vo Veľkej Británii. V období 2008 – 2010 pracoval aj vo funkcii lekárskeho riaditeľa nemocnice Shepton Mallet Treatment Centre. Podieľal sa na implementácii inovačných systémov integrovanej lekárskej starostlivosti.

ČLENSTVÁ V ODBORNÝCH SPOLOČNOSTIACH

MUDr. Róbert Rapčan je zakladajúcim členom a prezidentom Slovenskej intervenčnej spoločnosti pre liečbu bolesti. Je členom národných a medzinárodných odborných spoločností ako je Spine Intervention Society, World Institue of Pain, International Neuromodulation Society, European Society of Regional Anaesthesia, Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti a Poľskej spoločnosti pre intervenčnú liečbu bolesti. Od mája 2016 je menovaný do významnej funkcie FIPP examiner –  inštruktor a examinátor medzinárodných skúšok Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP).

VÝSKUM, PUBLIKÁCIE & PROFESIONÁLNE AKTIVITY

MUDr. Rapčan je autorom a spoluautorom niekoľko desiatok vedeckých článkov vydaných v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch. Ako organizátor, spoluorganizátor a aktívny prednášateľ sa zúčastňuje domácich a medzinárodných kongresov a sympózií. Zastáva funkciu recenzenta v odbornom časopise “Pain Ukraine”.

ZÁUJMY

Vo voľnom čase sa MUDr. Rapčan venuje svojej rodine a športu – predovšetkým cyklistike, plávaniu, behu, triatlonu. Jeho koníčkom sú aj bojové umenia.

Róbert Rapčan, www.wikipedia.sk

Prvé implantácie miechového neurostimulátora metódou Th9 DRG
Prestížne víťazstvo pre EuroPainClinics na medzinárodnej konferencii v Budapesti
MUDr. Róbert Rapčan vymenovaný členom Poradného výboru PainCast
MUDr. Róbert Rapčan hosťom v Snemovne lordov
Prvé implantácie najmenšieho neurostimulátora na svete na Slovensku
Rozhovor: MUDr. Rapčan získal prestížne menovanie FIPP Examiner

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia