Pod registrovanou značkou EuroPainClinics® je zahrnutá sieť vysoko špecializovaných zdravotníckych pracovísk poskytujúcich precíznu intervenčnú diagnostiku a liečbu bolesti chrbta, najčastejšie spojenú s bolesťou dolného chrbta a dolnej končatiny, najmä v dôsledku hernie medzistavcovej platničky (koreňový syndróm).

Pri liečbe bolesti chrbta využívame široké spektrum miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Jedná sa o unikátne perkutánne endoskopické výkony pod kontrolou röntgenu a videonavigácie, ktoré sú spojené s radom významných klinických prínosov. Svojím špecifickým zameraním sme v súčasnosti jediným klinickým zariadením tohto typu v Českej republike.

Kde nás nájdete

Hlavným prínosom pracovísk je ucelený systém zdravotnej starostlivosti poskytovanej na jednom mieste – od ambulantného vyšetrenia, ošetrenia až po operačný výkon, čo šetrí čas pacienta a urýchľuje liečebný proces. Pre každého pacienta navrhujeme presný a konkrétny liečebný plán zahŕňajúci detailnú diagnostiku a sériu terapeutických výkonov vrátane špeciálnych stabilizačných cvičení a režimových opatrení po zákroku. Po celú dobu liečby s pomocou najnovších komunikačných technológií a aplikácií kontinuálne sledujeme zdravotný stav pacienta.

Liečba je dostupná pacientom prostredníctvom úhrad z verejného zdravotného poistenia. Aktuálny prehľad zdravotných poisťovní pre jednotlivé pracoviská EuroPainClinics tu

Liečbu zaisťujú špecialisti na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta s medzinárodnou lekárskou certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľovanou svetovou organizáciou World Institut of Pain. Špičkovú odbornosť a skúsenosti potvrdzuje viac ako 6 000 úspešne vykonaných endoskopických operácií, ktoré zaraďujú pracovisko EuroPainClinics medzi popredných lídrov v tejto oblasti liečby v Európskej únii.

Komplexný prístup
Pridaná hodnota pre pacienta s bolesťou chrbta – ucelená starostlivosť na jednom mieste:

 • šetrí čas a náklady spojené s opakovanými návštevami a cestovaním
 • bez rizika straty informácií o zdravotnom stave z predchádzajúcich vyšetrení
 • starostlivosť pre pacientov pred aj po operácii chrbtice
 • presná, časovo optimálna a efektívna liečba
 • skrátenie doby liečby a rýchlejší návrat ku každodenným činnostiam
 • unikátne miniinvazívne a endoskopické zákroky maximálne šetrné k pacientovi
 • minimalizácia možnosti návratu bolestivého stavu
 • zákroky nevyžadujú hospitalizáciu
 • rýchlejšia rekonvalescencia
 • profesionálna kvalita starostlivosti garantovaná expertmi s medzinárodnou certifikáciou FIPP

 

„Našou filozofiou je komplexnosť ponuky pri poskytnutí rýchlej, maximálne šetrnej a efektívnej liečby. Ucelený a originálny koncept zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytujeme, je významným medzníkom nového prístupu na liečbu chronickej bolesti chrbta. Prinášame inovatívne, vedecky overené metódy a techniky reflektujúce aktuálne svetové trendy v liečbe koreňovej bolesti chrbta a teší nás, že umožňujeme širokú dostupnosť tejto unikátnej liečby pacientom v Českej republike. Klinické štandardy pre miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta aplikované do praxe na našich pracoviskách v systéme riadenej starostlivosti sú garanciou najvyššej kvality poskytovanej liečby a starostlivosti o pacientov, ktoré umožňujú viesť opäť čo najviac aktívny a plnohodnotný život. Vážime si dôveru pacientov, ktorú v nás vkladajú a ktorá je jedným z rozhodujúcich aspektov úspešnej liečby.”

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA
predseda predstavenstva EPC Health Invest SE

Naša misia

„Poskytovať profesionálnu a inovatívnu zdravotnú starostlivosť v oblasti miniinvazívnych a endoskopických výkonov v najvyššej kvalite. Naším cieľom je dosiahnutie úľavy od bolesti odborne a precízne, zároveň s prvotriednou starostlivosťou a službami všetkým, ktorým bolesť výrazne ovplyvňuje kvalitu života.”

EuroPainClinics je značka reprezentujúca sieť nezávislých klinických pracovísk špecializujúcich sa na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta a poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytujú . V súčasnej dobe vykonávajú svoju činnosť pod značkou EuroPainClinics klinické pracoviská v Českej a Slovenskej republike, Švédsku a ďalej spolupracujúce klinické pracoviská v Anglicku, Poľsku a Chorvátsku.

Činnosť pracovísk EuroPainClinics a spoločnosti EuroPainClinics, z. ú., zastrešuje spoločnosť EPC Health Invest SE, ktorá zabezpečuje odbornú, personálnu, technickú a komunikačnú podporu pre spolupracujúce klinické pracoviská.

Kľúčovými hodnotami klinických pracovísk pod značkou EuroPainClinics sú

 • inovácia
 • profesionalita
 • odbornosť
 • precíznosť

Vďaka implementácii týchto hodnôt do každodennej klinickej praxe poskytujeme pacientom riadenú a štruktúrovanú zdravotnú starostlivosť podľa záväzných klinických štandardov, vychádzajúcich z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidencia based medicine), vlastných klinických štúdií a medzinárodných štandardov SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain).

Vďaka svedomitému a uvážlivému používaniu najlepších súčasných dôkazov pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti o pacienta poskytujemeprecízne kontrolované, presné a efektívne výkony, ktoré sú maximálne šetrné pacienta s bolesťou chrbta a prinášajú mu skrátenie procesu samotnej liečby, rekonvalescencie a návratu do zamestnania a na každodenné činnosti.

Liečba v EuroPainClinics

Vo všetkých pracoviskách EuroPainClinics zabezpečujeme liečbu prostredníctvom inovatívnych, vedecky podložených a pacientovi šetrných výkonov, ktoré predstavujú absolútnu špičku súčasnej svetovej intervenčnej medicíny. Všetky poskytované výkony vychádzajú z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými odporúčaniami SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain). V klinickej praxi sú zároveň uplatňované výsledky vlastnej výskumnej činnosti (Klinické štúdie EuroPainClinics). Liečbu zaisťujeme v špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Miniinvazívne a endoskopické výkony nevyžadujú hospitalizáciu, pacient sa v ten istý deň po zákroku navracia (v sprievode) do svojho domova.

Prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia je:

 • R-clinic s.r.o., Na Hradbách 3683/3, Bardejov 085 01, IČO: 44 574 428
 • Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská 1, Košice 040 11, IČO: 36 202 215, www.poliklinikaterasa.sk

* Obchodná značka EuroPainClinics je registrovaná v EUIPO pod číslom 016658825