MUDr. Peter Lenčéš

špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Peter Lenčéš je atestovaný algeziológ, anesteziológ a intenzivista, špecialista na intervenčnú liečbu bolesti. Je držiteľom atestácií v odboroch anestéziológia a intenzívna medicína, urgentná medicína, prenosné choroby a všeobecná medicína. Mimo svoju dlhodobú pôsobnosť na slovenských pracoviskách je zároveň lekárom pracoviska EuroPainClinics Brno, Česká republika.

Členství:

 • Slovenská spoločnosť anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej starostlivosti (SSAIM)
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti (SSSLB)
 • Slovenská spoločnosť intervenčnej liečby bolesti (SIA)
 • Slovenská lekárska komora

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

 • Clinique de Champagne, Troyes, Francie
 • I.KAIM (prvá klinika anestézie a intenzívnej medicíny) Košice, Univerzitná nemocnica
 • Česká polní nemocnice Role 2, Kábul, Afghanistán
 • Slovenská ženijná jednotka, Kábul, Afghanistán,
 • Záchranná služba Košice
 • Klinika infekčných chorôb a cestovnej medicíny, Košice, Univerzitná nemocnica
 • Slovenská poľná nemocnica, Suai Východný Timor
 • Letecká Vojenská Nemocnica Košice

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia