EuroPainClinics Bardejov

Lekári

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD. - lekár EuroPainClinics Bardejov

lekár a operatér

Róbert Rapčan

MUDr., FIPP, MBA, PhD.

MUDr. Ľubomír Poliak, FIPP - lekár EuroPainClinics Bardejov

lekár

Ľubomír Poliak

MUDr., FIPP

MUDr. Peter Lenčéš, FIPP - lekár EuroPainClinics Bardejov

lekár

Peter Lenčéš

MUDr., FIPP

Sestry a ďalší zdravotnícky personál

zdravotná sestra

Anna Dzubáková

Vilma Vaňová - sestra EuroPainClinics Bardejov

zdravotná sestra

Vilma Vaňová

EuroPainClinics Košice

Lekári

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD. - lekár EuroPainClinics Bardejov

lekár a operatér

Róbert Rapčan

MUDr., FIPP, MBA, PhD.

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA - lekár EuroPainClinics Košice

lekár a operatér

Juraj Mláka

MUDr., FIPP, EDRA

MUDr. Ladislav Kočan, PhD. - lekár EuroPainClinics Košice

lekár

Ladislav Kočan

MUDr., PhD., FIPP

Sestry a ďalší zdravotnícky personál

Bc. Slávka Labajova - sestra EuroPainClinics Košice

zdravotná sestra

Slávka Labajova

Bc.

EuroPainClinics Bratislava

Lekári

MUDr Martin Griger, PhD., FIPP, DESA - lekár EuroPainClinics Bratislava

lekár

Martin Griger

MUDr., PhD., FIPP, DESA

Sestry a ďalší zdravotnícky personál

Bc. Monika Lehocká - sestra EuroPainClinics Bratislava

zdravotná sestra

Monika Lehocká

Bc.

Silvia Zváčová - sestra EuroPainClinics Bratislava

zdravotná sestra

Silvia Zváčová