Ako prebieha vstupné vyšetrenie

Ako prebieha vstupné vyšetrenie

Vaša prvá návšteva zahŕňa konzultáciu so špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, ktorý vykoná detailný odber anamnézy, zhodnotí váš aktuálny zdravotný stav na základe ambulantne vykonaného fyzikálneho vyšetrenia a vyhodnotí výsledky vyšetrenia magnetickej rezonancie (MRI) a zdravotných správ, ktoré prinesiete so sebou. Následne navrhne najlepší postup vašej liečby, ktorá začne s vaším súhlasom.

Na vstupné vyšetrenie sa prosím dostavte vždy podľa stanoveného času.

Každodenná prevádzka na pracovisku prebieha podľa časovo naplánovaného harmonogramu pacientov v rámci ordinačných hodín tak, aby vyšetrenie každého pacienta prebehlo v potrebnom časovom rozsahu.

Ak sa nemôžete v tomto čase dostaviť, alebo napr. hrozí riziko dlhšieho oneskorenia od 10 minút, kontaktujte prosím čo najskôr vaše pracovisko pre dohodnutie ďalšieho postupu. Ak nebude možné z dôvodu časového oneskorenia už vykonať vyšetrenie v deň objednania, navrhneme vám nový vyhovujúci termín.

V rámci vstupného vyšetrenia lekár vykoná priamo v ambulancii precíznu intervenčnú diagnostiku bolesti chrbta.  Ide o určitý typ diagnostického výkonu, ktorého vykonaním dochádza k identifikácii a potvrdeniu alebo vylúčeniu miesta/zdroja či zdrojov vašej bolesti.

Na vstupné vyšetrenie vezmite prosím so sebou:

  • Výmenný lístok/žiadanka od praktického alebo odborného lekára (neurológ, ortopéd, neurochirurg, rehabilitačný lekár)
  • Snímky vyšetrenia magnetickej rezonancie (MRI) chrbtice (čo najnovšiem, ideálne do 6 mesiacov staré), na CD alebo USB nosiči
  • Zdravotnú správu/správy, ktoré máte k dispozícii (od neurológa, neurochirurga, ortopéda, rehabilitačného lekára apod.)
  • Kartičku poistenca

Ďalšie dôležité informácie k vstupnému vyšetreniu TU

Priebeh diagnostického výkonu

Všeobecné praktické informácie k diagnostickému výkonu (nenahrádzajú osobnú konzultáciu s ošetrujúcim lekárom):

Ako diagnostický výkon prebieha?

Diagnostické výkony prebiehajú na základe rozhodnutia lekára-špecialistu na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta ako zákroky, ktorých cieľom je odhaliť a potvrdiť zdroj bolesti chrbta. Aplikácia prebieha injekčným podaním k určeným štruktúram chrbtice, resp. nervovým koreňom, medzistavcovým kĺbom a medzistavcovým platničkám. V tejto súvislosti by sme radi upozornili, že pacient nesmie byť alergický na JÓD.

Kde výkon prebieha a kto ho vykonáva?

Diagnostický výkon prebieha ambulantne, na zákrokovej sále priamo na pracovisku EuroPainClinics. Výkon vykonáva špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta pod kontrolou RTG mobilného C-ramena, ktoré zaistí jeho bezpečné, presné a cielené vykonanie.

Ako sa na diagnostický výkon pripraviť?

Na výkon nie je potrebná špeciálna príprava. Treba počítať s tým, že budete ležať na bruchu, aby mal lekár čo najlepší prístup k chrbtici (pred návštevou preto odporúčame ľahšiu stravu) s poodhalenou dolnou časťou chrbta. Dĺžka trvania výkonu je do 30 minút.

Je výkon bolestivý?

Zákrok sa vykonáva bez znecitlivenia. Až na malé pichnutie, ktoré pacient pocíti, nie je zákrok bolestivý. Po tom, čo lekár zameria presne miesto, kam liečivo bude aplikovať pomocou RTG C-ramena, zavedie k nervovému koreňu či kĺbu tenkú ihlu a podá liečivo. Po vytiahnutí ihly sa miesto vpichu ošetrí a pod RTG C-ramenom sa skontroluje správne umiestnenie liečiva. Po zákroku môže pacient niekedy pociťovať menšiu bolesť či tlak, ktoré však odznejú.

Kedy môžem odísť domov?

Po aplikácii zotrváte okolo 15 minút v čakárni a potom môžete (ideálne v sprievode) odísť domov.

Môžu nastať pri diagnostickom výkone komplikácie?

Výskyt komplikácií pri diagnostickom výkone je minimálny, vzhľadom k cielenej aplikácii liečiva k miestu určenia pod presnou a bezpečnou kontrolou RTG mobilného C- ramena. O prípadných, veľmi ojedinelých a krátkodobých ťažkostiach vás poučí váš ošetrujúci lekár.

Čo sa deje ďalej?

Injekcia sa podáva s cieľom odhaliť miesto/zdroj vašej bolesti. Počas nasledujúcich dní budete v pravidelných intervaloch pozorovať efekt zmiernenia bolesti po zákroku na tzv. škále bolesti VAS (vizuálna analógová škála) a o výsledkoch budete informovať vaše pracovisko. Na základe týchto informácií budeme schopní vyhodnotiť stupeň (intenzitu) vašej bolesti a v prípade potreby stanoviť ďalší terapeutický výkon.

Pri vašej kontrole na pracovisku EuroPainClinics rozhodne váš ošetrujúci lekár o prípadnom vykonaní ďalšieho miniinvazívneho či endoskopického výkonu.
V ambulantnej starostlivosti môže lekár rozhodnúť aj v tom zmysle, že žiadny výkon nie je potrebný.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia